Fiscale ontwikkelingen

Prinsjesdag 2020

Wijzigingen BOX III

Sparen en Beleggen

Bijna 1 miljoen mensen betalen vanaf 2021 geen belasting meer in box 3

Vanaf 2021 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer. Nu betaalt iedereen met een vermogen van minstens
€ 30.846 (of € 61.692 met fiscaal partner) hier belasting over. Bijvoorbeeld over spaargeld of geld uit kleine beleggingen.

Het tarief van de box 3-belasting gaat omhoog

Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van €50.000 of meer, betaalt vanaf 2021 31% belasting over de opbrengst uit vermogen. In 2020 is dat 30%.

Extra verhoging algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 toe. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.

EXTRA VERHOGING ALGEMENE HEFFINGSKORTING

GEEN OVERDRACHTSBELASTING VOOR STARTERS

Vrijstelling overdrachtsbelasting startende woningkopers tot 35 jaar

Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%. Zo verbetert de positie van starters op de woningmarkt.

De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die werken. Heffingskortingen verlagen de te betalen belasting. Door de geplande verhoging van de arbeidskorting voor 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken komend jaar meer lonen. Deze verhoging komt bovenop een al eerder afgesproken verhoging voor 2021. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Vanaf 2022 blijft de arbeidskorting gelijk.

Arbeidskorting eerder omhoog

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

De maximale IACK wordt in 2021 met € 113 per jaar verlaagd, omdat het aantal IACK-gerechtigden is toegenomen. Zo blijft de korting betaalbaar.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.