Entries by Mark van Geffen

Giftenaftrek

Heel veel van onze klanten geven aan goede doelen. De Belastingdienst controleert de laatste tijd streng. We worden geconfronteerde met frequente vragenbrieven van de Belastingdienst waarin ze de volledige bewijsstukken willen zien. Vandaag is er de kans om ervoor te zorgen dat uw giften fiscaal meer opleveren. Wat moet u daarvoor doen? Wie ieder jaar […]

Administratie Stamrecht BV

Stamrecht BV De boekhouding en de belastingaangifte voor uw stamrecht-BV worden door ons in alle gevallen 40% goedkoper gedaan dan het tarief dat u in het voorafgaand jaar betaald heeft. (Minimumtarief is € 150. Overleggen factuur van vorig jaar is een voorwaarde voor toepassing van ons aktietarief.)

Informatiebeschikking

Informatiebeschikking De belastingdienst kan in de gevallen waarin een inspecteur van mening is dat een belastingbetaler niet aan de verplichting tot het verstrekken van de door de inspecteur gevraagde informatie voldoet, een zogenaamde informatiebeschikking afgeven. Deze beschikking zorgt ervoor dat later, als de aanslag wordt vastgesteld, de bewijslast “omdraait”. Het is daarom van belang in […]

Fiscaal Proces

Naar de rechter. Een fiscaal proces tegen uw belastingaanslag of boete. Tegengas op elk niveau. Fiscale procesvoering omvat contacten met de Belastingdienst in alle aspekten: begeleiden, adviseren, onderhandelen en natuurlijk ook procederen. Het formeel belastingrecht heeft aan belang gewonnen. Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te geven, zoals het streven naar eenheid van beleid bij de […]